Stichting Bo Minnée is voortdurend op zoek naar ondersteuning, of dat nu is op financieel gebied of op materieel gebied.
Daarbij halen we een deel van onze middelen uit de steun van particulieren, maar zeker ook een aanzienlijk deel uit steun vanuit het bedrijfsleven.
Op deze pagina willen we met name de mogelijkheden voor deze laatste groep onder de aandacht brengen.

Door middel van sponsoring kunt u Stichting Bo Minnée ondersteunen, waarbij we een sponsorbedrag met een ondergrens van Euro 250,- per jaar hanteren.

Wij bieden u extra naamsbekendheid door de vermelding op onze website met uw bedrijfsnaam en logo, en bieden de bezoekers van onze website de mogelijkheid om direct door te klikken naar uw website.
Naast de mogelijkheid voor extra naamsbekendheid, biedt Stichting Bo Minnée u op deze manier ook de mogelijkheid te tonen dat u in de praktijk ook maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Bij elke hedendaagse onderneming maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) deel uit van de ondernemingsdoelstellingen. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid zijn inmiddels niet meer als een modegril te beschouwen,
maar als de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Daarbij gaat het er in essentie om het leven zo te leiden dat er een blijvende of betere leefomgeving achterblijft waarin onze toekomstige generaties hetzelfde kunnen doen als wij nu doen.
En als onderdeel van MVO is er het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) wat wordt gezien als de praktische, lokale invulling van MVO. En in deze categorie is de steun aan Stichting Bo Minnée onder te brengen.

Door Stichting Bo Minnée te ondersteunen, ondersteunt u dan ook een lokaal initiatief waarmee u verantwoord én betrokken ondernemerschap kunt tonen.

Dus aarzelt u niet, en biedt Stichting Bo Minnée de ondersteuning die zo hard nodig is om gezinnen met een ernstig ziek kind te kunnen ondersteunen.